En un racó del bar hi ha dos vellets
tendrament asseguts l’un davant l’altre.
Parlen fluixet, mirant-se. A cada pausa
s’acaricien les mans i amb un somriure
composen el seu viatge. Rera seu
la finestreta oberta és un mirall.