Si et veiessis pels meus ulls
et sorprendries,
tota tu un estol d’amor,
tota poesia.

Si et veiessis com jo et veig,
prou que sabries
com és bell estimar,
com es fa la llum als ulls
quan tu te’ls mires.

Si et veiessis a través
del meu cor,
prou que entendries
que la bellesa no es clou
en la ufanor de la rosa,
sinó en els ulls que la miren.